×

[porto_info_box icon=”fa fa-envira” icon_size=”28″ icon_color=”#76a246″ title=”Tư vấn thi công vườn theo yêu cầu” hover_effect=”style_3″ pos=”left” title_font_color=”#0e0e0e”][/porto_info_box]

[porto_info_box icon=”fa fa-envira” icon_size=”28″ icon_color=”#76a246″ title=”Chăm sóc vườn tại nhà định kì” hover_effect=”style_3″ pos=”left” title_font_color=”#0e0e0e”][/porto_info_box]

[porto_info_box icon=”fa fa-envira” icon_size=”28″ icon_color=”#76a246″ title=”Cây cảnh trong nhà và cây ngoài trời” hover_effect=”style_3″ pos=”left” title_font_color=”#0e0e0e”][/porto_info_box]

[porto_info_box icon=”fa fa-envira” icon_size=”28″ icon_color=”#76a246″ title=”Hạt giống rau hoa các loại” hover_effect=”style_3″ pos=”left” title_font_color=”#0e0e0e”][/porto_info_box]

[porto_info_box icon=”fa fa-envira” icon_size=”28″ icon_color=”#76a246″ title=”Phân bón, dụng cụ và thiết bị làm vườn” hover_effect=”style_3″ pos=”left” title_font_color=”#0e0e0e”][/porto_info_box]

[porto_info_box icon=”fa fa-envira” icon_size=”28″ icon_color=”#76a246″ title=”Chậu trồng cây, thiết bị tưới” hover_effect=”style_3″ pos=”left” title_font_color=”#0e0e0e”][/porto_info_box]

[porto_stat_counter icon_size=”32″ icon_color=”#ffffff” counter_title=”Happy Clients” counter_value=”500″ counter_sep=”” counter_suffix=”+” speed=”3″ el_class=”m-b” counter_color_txt=”#ffffff” desc_font_color=”#ffffff” suf_pref_font_color=”#ffffff” title_font_size=”20″ desc_font_size=”50″ suf_pref_font_size=”50″]

[porto_stat_counter icon_size=”32″ icon_color=”#ffffff” counter_title=”Years in Business” counter_value=”2″ speed=”3″ el_class=”m-b” counter_color_txt=”#ffffff” desc_font_color=”#ffffff” suf_pref_font_color=”#ffffff” title_font_size=”20″ desc_font_size=”50″ suf_pref_font_size=”50″]

[porto_stat_counter icon_size=”32″ icon_color=”#ffffff” counter_title=”Partners” counter_value=”14″ speed=”3″ el_class=”m-b” counter_color_txt=”#ffffff” desc_font_color=”#ffffff” suf_pref_font_color=”#ffffff” title_font_size=”20″ desc_font_size=”50″ suf_pref_font_size=”50″]

[porto_stat_counter icon_size=”32″ icon_color=”#ffffff” counter_title=”High Score” counter_value=”178″ speed=”3″ el_class=”m-b” counter_color_txt=”#ffffff” desc_font_color=”#ffffff” suf_pref_font_color=”#ffffff” title_font_size=”20″ desc_font_size=”50″ suf_pref_font_size=”50″]

0933014041