Cây trúc đốm

in stock

Cây trúc đốm để bàn

Cây trúc đốm dễ trồng và chăm sóc. Chỉ cần bạn chú ý tưới nước giữ ẩm thường xuyên cho cây thì chậu cây của bạn sẽ luôn tươi tốt.