Trầu bà chân vịt có rễ củ, loại 1 nhánh

in stock

Trầu bà chân vịt là một trong những cây trồng họ trầu bà được nhiều người ưa thích. Bên cạnh những cây trầu bà chân vịt loại thường còn có  cây trầu bà chân vịt rễ củ. Loại trầu bà chân vịt có rễ tương tự một củ sâm. Số lượng trầu bà chân vịt dạng rễ củ cũng hiếm có hơn.