Quả cầu rêu Kokedama

in stock

Kokedama trong tiếng Nhật dịch nôm na có nghĩa là quả cầu rêu. Quả cầu thực vật này khi đó được quấn quanh là dây thừng rồi được trưng bày như những tiểu cảnh nhỏ tại nhiều không gian khác nhau. Ta có thể treo nó, hoặc nếu thích kiểu truyền thống, có thể bỏ nó ra đĩa hay một cái tô nhỏ. Bạn có thể treo nó trong nhà hay ở ngoài trời.